Programlarım

Aile toplum en önemli kurumudur. Aile olmak, sarsılmaz bir kale inşa etmek ve ya koparılamaz bağlar kurmak demektir.

Farklı iki cinse ait bireyin birbirlerine karşı hissettikleri duygusal yakınlık sonucu olarak ilişki içindeki bireyler bazı cinsel paylaşımlarda bulunmaktadırlar.

Çiftler birbirlerine ve kendilerine zarar verdikleri ilişkiyi devam ettirmeye çalışmak isteyebilirler. Bu isteğin altında yatan sebep ise boşluk hissine yenik düşmek istememektir.

BM raporlarında 0-18 yaş arası bireyler çocuk olarak adlandırılmaktadır. Çocukluk dönemindeki kişiler bir takım bilişsel, duygusal ve davranışsal sorunlar yaşayabilmektedirler.

Bazen okul çağında öğrenme geriliği bazen de sosyal hayatta ilgi ve alakalarının belirsizliği bu sorunlardan bazıları olmaktadır.

Ergen terapileriyle amaçlanan; bireyin kendisini tanıması, düşüncelerini yeniden şekillendirmesi, çevresindeki kişilerle daha uyumlu ve ılımlı ilişkiler geliştirebilmesidir.

İki kişinin bir araya gelerek kurdukları ilişki evlilik birliğiyle taçlanmaktadır. Bu birliğin günümüz şartlarında devamlılığını sağlamak oldukça zor bir hale gelmiştir.

Günümüzde teknolojinin gelişimiyle insanlar zamanlarının çoğunu internet ortamında geçirmektedir. Öyle ki teknoloji kişilere her türlü hizmeti sunma garantisi vermektedir.

Büyüme ve gelişme çağındaki çocukların daha uyumlu ve mutlu bireyler olmaları için uzman psikologlar tarafından yürütülen terapiler oyun terapileridir.

Sağlıklı bir bedenin olmazsa olmazı sağlıklı bir ruhtur. Rutin hayatın telaşı içindeyken bireyler her zaman kendisinin, sorunlarının ve huzursuzluğunun farkında olamayabilir.