Ergenlik dönemi hem vücutta hem duygularda büyük değişimlerin yaşandığı bir süreçtir. Bu dönem içinde bulunan bireyler meydana gelen değişimlerin etkisi ile farklı davranışlar sergileyebilmektedirler. Çocukluk döneminde tamamıyla ailesine bağlı olan çocuk, ergenlik dönemi ile birlikte kendi düşünce dünyasını oluşturarak daha özgür olduğu alanlar yaratma çabasındadır. Bu sebeple ergenlik dönemi her açıdan sancılı bir dönemdir. Bazen ani öfke patlamaları bazen içe kapanıklık bazen şiddet eğilimi gibi durumlarla kendini gösteren sorunlar ve bireyin yaşadığı değişimleri kabul etmesi bunlara ayak uydurabilmesi her zaman bir başına üstesinden gelinebilecek boyutlarda olmamaktadır. Böyle durumlarda uzman psikologlar ile görüşmeler sağlanarak kişinin kendisini anlayıp düşüncelerine yön verebilmesinin sağlandığı terapiler ergen terapileridir. Ergen terapileriyle amaçlanan; bireyin kendisini tanıması, düşüncelerini yeniden şekillendirmesi, çevresindeki kişilerle daha uyumlu ve ılımlı ilişkiler geliştirebilmesidir. Terapiler, uygulanacak kişinin yaşına bağlı olarak bireysel veya aile işbirliği ile gerçekleştirilmektedir. Terapi süresince edinilen bilgi ve beceriler yaşam boyu bireyin karşılaştığı sorunlarla mücadele edebilmesinde yoluna ışık tutacaktır.