Sağlıklı bir bedenin olmazsa olmazı sağlıklı bir ruhtur. Rutin hayatın telaşı içindeyken bireyler her zaman kendisinin, sorunlarının ve huzursuzluğunun farkında olamayabilir. Hayata her zaman kişi kendisi yön veremeyebilir. Tercihler, tesadüfler, tecrübeler birleşimiyle meydana gelen yaşamın her anını kontrol altında tutmak ne yazık ki mümkün değildir.  Bazı zamanlar yaşanan sorunlar sebebi ile kişi kendisini düşüncelerin içine sıkışmış, mutsuz ve güvensiz hissetmektedir. Sorunların büyüklüğü veya çokluğu ruhsal denge üzerinde olumsuz etkiler bırakmaktadır. Bu etkilerin sebep ve sonuçlarının derinlemesine ele alındığı ve çözümü konusunda neler yapılabileceğinin uzmanlarla görüşülerek karar verildiği terapiler yetişkin terapileridir. Yetişkin terapilerinde amaç; bireye yaşadığı hayata başka bir pencereden bakabilme yetisini kazandırarak çevresiyle ilişkilerini yeniden gözden geçirme imkanı sağlamaktır. Terapi ile kendisinin farkına varan birey daha sonrasında aldığı kararda ve yaşam biçiminde değişiklikler yapmaktadır. Daha yaşanabilir bir hayatı kendisi için var eden kişi terapilerden fayda sağlanmış olduğunu göstermektedir. Yetişkin terapisi, herhangi bir sebeple ihtiyaç duyulduğu an uzmanlar tarafından uygulanmalıdır.