Aile toplum en önemli kurumudur. Aile olmak, sarsılmaz bir kale inşa etmek ve ya koparılamaz bağlar kurmak demektir. Yaşam boyu kişinin aldığı bütün kararlar yalnızca kendi hayatını değil bütün bir aileyi etkilemektedir. Çünkü aile fertleri birbirlerinden sorumlu ve aile birliğine tamamıyla bağlı olmak durumundadırlar. Ailede meydana gelen ufak bir anlaşmazlık bütün aile fertlerini etkilemektedir. İşte böyle durumlarda bireylerin terapistlere başvurarak aile birliğinin korunması ve sağlamlaştırılması adına aldıkları desteğe aile terapisi denilmektedir. Terapilerde amaç; aile üyelerinin sorunlarını dinleyerek sorunun nereden kaynaklandığı konusunda bir fikre varmak ve ailenin bütünlüğünü korumaya yönelik çalışmalar yapmaktır. Aile terapilerinin kapsadığı oldukça geniş bir yelpaze bulunmaktadır. Evlilik sorunları, aile yaşamında değişiklik(iş değişikliği vb gibi), ebeveynlik becerileri, duygusal istismar, şiddet ve ihmal, yas, kayıp ve travmalar, okul problemleri, göç eden ailelere destek, iş stresi, ekonomik problemler, çocuk, ergen ve yetişkin ruh sağlığı, psikoseksüel zorluklar, yeme bozuklukları, alkol ve madde kullanımı gibi birçok konuda aile terapisi uygulanmaktadır.