Yaşam boyu insanlar birbirleri ile etkileşim halindedir. Farklı iki cinse ait bireyin birbirlerine karşı hissettikleri duygusal yakınlık sonucu olarak ilişki içindeki bireyler bazı cinsel paylaşımlarda bulunmaktadırlar. Bu paylaşımlar esnasında bir takım sorunlar yaşanmaktadır. Yaşanan sorunlar bazen fiziksel bazen de psikolojik nedenler sebebi ile meydana gelmektedir. İşte bu gibi durumlarda cinsel terapi konusunda eğitim almış uzman kişiler tarafından uygulanan terapilere cinsel terapi denir. Cinsel terapide çiftlerin cinsel ilişkilerinde ne konularda anlaşmazlıklar yaşadığı, bu anlaşmazlıkların nedenlerinin neler olabileceği konusu görüşülmektedir. Cinsel terapiler ile çiftlerin yaşadıkları problemleri birbirlerine ve ilişkilerine zarar vermeden çözüme kavuşturmak amaçlanmaktadır. Cinsel sorunun sebebinin tıbbı veya biyolojik etmenler olması halinde konu ile ilgili olarak alanında uzman doktorlardan yardım alınmaktadır. Her ne sebeple olursa olsun ikili ilişkiler için önem arz eden cinsellik konusunda yaşanan problemler, psikolojik olarak da kişileri etkilemekte olduğundan hem tıbbi tedaviler hem de psikolojik destekler birlikte yürütülmelidir. Sağlıklı cinsel hayatın ön koşulu bedensel ve ruhsal bütünlüğü sağlanmış bireyler olmaktır.