Bir bireyi tanımak, özel yetenek ve becerilerinin neler olduğunu anlamak veya herhangi bir işteki performansını değerlendirmek ve somut bilgilere ulaşmak için kişiye bir takım testler yapılmaktadır. Bu testler kişi hakkında edinilen bilgiler doğrultusunda bireyin yaşam kalitesini yükseltmek, kendisini anlamlandırmasını sağlamak ve eksikliklerini gösterip giderilmesi için yapılacakları değerlendirmek amacı ile yapılmaktadır. Psikolojik testler işe yerleştirme, bir mesleğe yönlendirme, eğitim ve öğretim kalitesini ölçme veya o an ki durumu hakkında bilgi edinerek uygulanacak tedavi yöntemini belirleme gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Bu testlerin doğruluğu; testin standardizasyonunun yapılmış olması, normlarının saptanmış olması, geçerlilik ve güvenirlik testlerinin yapılmış olmasına bağlıdır. Kişilik testleri, dikkat testleri, kaygı testleri, zeka testleri, yetenek testleri, ilgi testleri, depresyon düzeyi belirleme testleri gibi özel uygulanan testler bunlardan bazılarıdır. Psikolojik testlerin uygulama şekilleri değişiklik göstermektedir.  Bunlar; kağıt-kalem testleri, uygulayıcı ile yüz yüze gerçekleştirilen testler ve bilgisayarlı ortamda uygulanan testlerdir. Testlerde önemli olan test verilerini doğru değerlendirebilmek ve anlamlı yorumlarda bulunabilmektir.