İki kişinin bir araya gelerek kurdukları ilişki evlilik birliğiyle taçlanmaktadır. Bu birliğin günümüz şartlarında devamlılığını sağlamak oldukça zor bir hale gelmiştir. Çiftlerin artan mutluluk istekleri, yaşam şartlarının zorlaşması ve kadının iş hayatında aktif rol alması ile birlikte evlilikte bazı problem olması kaçınılmaz hale gelmiştir. Evlilik terapileriyle bu problemlerin neler olduğu tarafların kendilerinde ve eşlerinde neleri eksik gördükleri konuları üzerinde yoğunlaşılmaktadır. Evlilik terapisinin amacı ise; kişilerin hem kendilerini hem de eşlerini anlamaya yönelik iletişim becerilerini geliştirmektir. Çünkü var olan çoğu sorunun nedeni yetersiz iletişim kurmaktır. Terapiler sayesinde evli çiftler iletişim becerilerini geliştirerek evliliklerindeki sorunları birbirlerine zarar vermeden çözüme kavuşturmanın yollarını bulmaktadırlar. Eski dönemlerde aile büyükleri veya saygı gören diğer önemli kişiler tarafından evliliğin kurtarılması adına yardımlar talep edilir bir takım önerilerde bulunulurken günümüzde bunu profesyonel bir biçimde olması gerektiği gibi yapabilecek uzman kişiler bulunmaktadır. Dolayısıyla evlilik birliğinin zarar gördüğü  ve bir şeylerin değişmesi istenildiği durumlarda bir uzman desteği almaktan çekinilmemelidir.

“Evlilik terapisinin amacı ise; kişilerin hem kendilerini hem de eşlerini anlamaya yönelik iletişim becerilerini geliştirmektir. Çünkü var olan çoğu sorunun nedeni yetersiz iletişim kurmaktır.”
uzman psikolog nurçin kaya